Telefon602 376 401, e-mail: 3f.fiser@centrum.cz
Naše firma provádí kompletní servis v oboru:
VODA - KANALIZACE - TOPENÍ - PLYN
sídlíme v RUDNÉ u Prahy - jsme 24 hod. na tel: 602 376 401

"DEŠŤOVKA 2017" - dotační titul MŽP a SFŽP ČR

Hlavním cílem "Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě“ je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Elektronický příjem žádostí: od 7. září 2017.
Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace.
Alokace: 240 milionů Kč

Doporučíme Vám vhodnou technologii a realizujeme odbornou montáž.


DOTAČNÍ TITUL PODPORUJE
1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody
2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy i novostavby v celé ČR
3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy i novostavby v celé ČR
(zdroj informací - výběr: web Státního fondu životního prostředí ČR a web MŽP )

Bližší informace - formuláře a příjem elektronické žádosti:


TELEFON a E-MAIL:

tel+fax: 602 376 401

e-mail: 3f.fiser@centrum.cz

ADRESA a WEB:

Rudná, Jiráskova 169

web: www.koupelny-kanalizace.cz

MAPA:

mapa

ZÁKONNÉ INFORMACE:

Pavel Fišer, sídlem: Rudná, Jiráskova 169, IČ: 12251526, DIČ: CZ6303202136. Zápis v živnostenském rejtříku ev.č. 321000-990-01 vedeném Městským úřadem Černošice, oprávnění od: 8.12.1992